TranSlatik to aplikacja dostępna przez komputer, tablet lub nawet telefon dedykowana firmom zajmujących się obsługą zleceń tłumaczeń. To elastyczne narzędzie umożliwiające pracę w każdej sytuacji. Cała historia kontaktów z kontrahentami (oferty, zamówienia, faktury itp.) gromadzone jest w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

TranSlatik to aplikacja łącząca kilka ważnych funkcjonalności przy obsłudze tłumaczenia. Wszystko zaczyna się od oferty i negocjacji handlowych, które znajdziesz szybko i sprawnie. Po ustalaniu warunków trzeba sprawnie przeprowadzić zlecenie. Rozdzielić pracę tłumaczom i efekt ich pracy przekazać zleceniodawcy. Każda z tych czynności trzeba rozliczyć. To też wykonasz szybko i sprawnie.

dostep z kazdego urzadzenia

Dostępne na każde urządzenie

dwadziescia-cztery godziny siedem dni w tygodniu translatik

Dostępny on line 24/7

Skomplikowane zlecenia to teraz nie problem translatik

Skomplikowane zlecenie to teraz nie problem

Translatik to aplikacja dostępna przez komputer, tablet lub nawet telefon dedykowana firmom zajmujących się obsługą zleceń tłumaczeń. To elastyczne narzędzie umożliwiające pracę w każdej sytuacji. Cała historia kontaktów z kontrahentami (oferty, zamówienia, faktury itp.) gromadzone są w jednym, łatwo dostępnym miejscu dzięki czemu oszczędzasz na czasie. As you can see in the examples above, even simple conjunctions serve different purposes. The first sentence uses “and” as a transition word that connects the two occurrences equally. The second sentence uses “but,” which introduces a contrast. Knowing the different categories of transition words will help you choose the ones that best get your point across.

The first sentence uses “and” as a transition word that connects the two occurrences equally. The second sentence uses “but,” which introduces a contrast. utwór narracyjny prozą objętością przekraczający rozmiary noweli i opowiadania, krótszy natomiast od powieści. Jest to gatunek bez wyraźnie wyodrębnionych cech: jest klasyfikowany wyłącznie jako typ pośredni między dużymi i małymi formami narracji.

Pewne cechy dające się wyodrębnić to: jednowątkowa fabuła, chronologiczny układ wydarzeń, luźna budowa z epizodami, motywami opisowymi, analizami psychologicznymi, refleksjami. Dawniej – do XIX w. – charakterystyczne dla niej było występowanie ujawnionego narratora osobowego. Dzisiaj traktuje się ją prawie wyłącznie jako “krótką powieść” lub “dłuższe opowiadanie”, np. Wierna rzeka S. Żeromskiego, Panny z Wilka J. Iwaszkiewicza.

IT Engineering

cennik

Close Menu