Linux to drugi najbardziej popularny zewnętrzny system operacyjny w komputerach stacjonarnych, jednak prywatnie niemalże niewybierany. Dominuje Microsoft Windows, a Linux pozostał oprogramowaniem do wielu innych urządzeń, jak choćby tablety, a także używanym przez programistów i informatyków. Warto jednak dowiedzieć się, jak to się stało, że pojawił się na rynku.

Jak scharakteryzować Linuxa?

Linux to termin określający wolny i otwarty system operacyjny oparty na jądrze Linux. Systemy Linux są dystrybuowane w postaci cyfrowej, którą można zainstalować lub używać bez instalacji (tzw. Live CD). Wykorzystane licencje pozwalają na korzystanie z systemu za darmo i bardzo swobodnie, mogą być kopiowane, udostępniane i modyfikowane. To właśnie największa różnica odnośnie do systemów zastrzeżonych, takich jak choćby Windows czy macOS, przy których koniecznie trzeba zapłacić i przestrzegać restrykcyjnych wymogów licencyjnych.

Jak zrodził się Linux?

Twórcą tego oprogramowania, a właściwie pierwszym pomysłodawcą, jest Linus Torvalds, który zaczął rozwijać jądro Linuxa już w 1991 roku. Robił to hobbystycznie, a jednym z powodów, dla których wybrał system z serii UNIX jest to, że sprzyja on prostocie i jest nauczany na uniwersytetach, a sam Torvalds studiował informatykę na uniwersytecie w Helsinkach. Fiński twórca Linuxa został zainspirowany przez oprogramowanie MINIX Andrew Tanenbauma, który napisał swoją wersję systemu uniksowego jako projekt towarzyszący swoim lekcjom i książkom na temat systemów operacyjnych. Jednak w przeciwieństwie do niego Torvalds nie wykorzystał swojego projektu komercyjnie, ponieważ wolał otwarty rozwój, więc Linux szybko stał się programem typu open source.

Wielki początek i sukces

Pierwsza wersja jądra Linuksa została opublikowana w Internecie 17 września 1991 roku. Ku zaskoczeniu Linusa, jego niedoskonały system cieszył się wielkim zainteresowaniem i wkrótce zaczął otrzymywać dodatkowe sugestie, poprawki i kody źródłowe pocztą elektroniczną. Torvalds nadal rozwijał jądro, a jednocześnie zaczął włączać pomysły innych i natychmiast publikować zmodyfikowane kody źródłowe. W taki sposób powstała kolejna wersja, opublikowana w październiku tego samego roku. Od tego czasu w programach uczestniczyło tysiące programistów z całego świata.
Zwłaszcza na początku tworzenia oprogramowania w projekcie wykorzystano tzw. GNU, które przez długi czas zajmowało się ideą opracowania ogólnodostępnego systemu uniksowego, ale nie miał własnego jądra systemu operacyjnego. Od początku projektu GNU Linux używał powłoki bash i innych narzędzi, jednak sam Linux nigdy nie był częścią GNU, chociaż samo jądro korzysta z licencji GPLv2, która również pochodzi z GNU.

Sukces, ale połowiczny

Torvalds dziś dalej pracuje nad rozwojem Linuxa, ale oprogramowanie to nie jest dochodowe w dokładnym tego słowa znaczeniu. Linux posiada cechy których próżno szukać w Windowsie. Jest to jednak system na tyle otwarty, że wielu programistów decyduje się na pracę właśnie na nim, dzięki czemu Linux stał się ich bazą do pracy, podczas gdy Windows trafił pod strzechę i tam już został. Oczywiście płatnie.